Jan Buble

Softhard

Glyph Count: 359
Styles: 1
Axes: 2

Práce na písmu začala rešerší, ve které jsem vyhledával počátky existence zaoblovaných (roundovaných) písem v druhé polovině 19. století. Tay se objevovalay zejména v Německu, kde písmolijny, snad z potřeby nabídnout zajímavější typy svým zákazníkům zajímavější typy, začaly vyrábět zaoblené verze svých běžných písem. Šlo většinou o grotesky zúžených proporcí, u kterých je vzhledem k jejich stavbě snazší zaoblení docílit bez toho, aby originál ztratil na svém charakteru. Zjistil jsem však, že se jednalo často o redesigny nepříliš promyšlené redesigny, ve kterých se mnoho detailů nepodařilo uspokojivě vyřešit. Mají ale své hrubé, úpadkové kouzlo a odpovídají době svého vzniku.

Přesto mi tato rešerše dopomohla definovat si východiska své práce. Rozhodl jsem se jít ve šlépějích svých německých předchůdců a vytvořit systém dvou kompatibilních písem, z nichž jedno je zúžený grotesk v klasické a druhé v zaoblené variantě. Obě tayto písma mají škálu tučností od light po black a díky technologii variable fonts lze mezi nimi libovolně interpolovat. Uživatel si tedy může libovolně nastavit míru zaoblení i tučnost, a to naprosto plynule. Jelikož se písmo hodí především pro titulkové užití na plakátech či v novinových headlinech, možnost plynuolého „roundování“ přijde vhod. U statických typů se často zdá buď příliš malé, nebo příliš velké, což  a často designéera odradí od jejich použití. Navíc je zaoblená i klasickáé verze proporčně jednotná, takže je možné je libovolně kombinovat. Je to jako masáž. Tohle písmo vám měkne pod rukama!

The average newspaper is simply a business enterprise that sells news and uses that lure to sell advertising space. It does seem to be especially appropriate for tabloids.