Karel Haloun

Úvod

Náš ateliér se sice novými médii nezaklíná, přesto je však pozorně sleduje. A jsou-li co k čemu, to znamená, že se tak či onak dotýkají oblasti našich zájmů, kterou je tvorba písma typografie, pokoušíme se je důkladně prozkoumat. Jednou z novinek, když ne žhavých, tak tedy ještě velmi teplých, jsou tzv. variabilní fonty. Přesněji řečeno nástroj, který nabízí možnost poměrně radikálních mutací písmového skeletu.

Právě uplynulý semestr akademického roku 2017 – 2018 jsme zasvětili jeho průzkumu. Zadání celosemestrálního úkolu, jak je už v našem ateliéru obvyklé, stejného pro všechny ročníky, bakaláře i magistry, nemělo pochopitelně pouze technologické ambice – to by bylo krátkozraké, nechceme-li rovnou říci hloupé. Cíle našeho pedagogického týmu byly tři: pracovně se dotknout další z inovací, rozšiřující možnosti písmové tvorby a v praxi ověřit, zda proklamovaná variabilita není ve skutečnosti pouhou reklamní vějičkou. Dále jsme chtěli zjistit, jakým způsobem dovedou naši studenti využít technickou vymoženost k realizaci svých představ o tvarových mutacích písmových rodin. Ale především nás zajímalo, zda jsou schopni vtisknout takové práci snadno rozpoznatelný a v praxi využitelný charakter i „obsah“, přesněji řečeno neskončit u navrhování elegantní sady bezobsažných tvarů, které se budou sice efektně, ale pro nic za nic měnit. Tématem klausurní práce bylo výsledky půlročního průzkumu pokud možno co nejpřehledněji představit jak „typomilnému“ publiku, tak i nepoučené veřejnosti. Jste odpůrci nehybného bezčasí? Máte rádi svěží vítr a změny? Používejte variabilní fonty!

Filip Blažek

Potřebujeme nový formát písem?

Bylo 14. září 2016 a ve Varšavě právě probíhala výroční konference ATypI. Na pódium společně přišla čtveřice spíkrů ze čtyř významných společ-ností, David Lemon (Adobe), Peter Constable (Microsoft), Behdad Esfahbod (Google) a Ned Holbrook (Apple), aby světu oznámila nový standard pro počítačová písma nazvaný OpenType 1.8 nebo Variable Fonts. Odměnou jim byl obrovský aplaus. Leč uplynul téměř rok a půl a nezdá se, že by se variabilní fonty příliš posunuly z experimentální fáze. Photoshop a Illustrator od Adobe sice již pár měsíců tento formát podporují, ale klíčová aplikace pro tvorbu tiskovin InDesign stále nikoli. Ani písmolijny se nesnaží oslovit zákazníky nabídkou variabilních fontů.

Z pohledu tvůrců písem Variable Fonts nepřiná-šejí tolik nového, neboť princip interpolace se v jejich tvorbě praktikuje již desítky let. Co je ale nové, je fakt, že se na novém formátu shodli klíčoví hráči počítačového světa. A tak zatímco technologie jako Metafont nebo Multiple master byly vázány na konkrétní soft-ware, nový formát OpenType 1.8 již je nebo by měl být brzy podporován na všech důleži-tých platformách. Tím se písmařům zásadně rozšířil okruh možných uživatelů variabil-ních fontů.

Otázku, jestli variabilní fonty přinesou z kreativního hlediska něco víc než jen možnost pohrát si s duktem či šířkou písma, jsem si od představení formátu položil mnohokrát. Už proto, že většina uživatelů u písma detaily neřeší a o nějakých chytrých funkcích nemá tušení. Sice jsem viděl pár originálních nápadů, co se dá s „fonty“ dělat (některé popisuje Rainer Erich Scheichelbauer v úvodníku), ale o užitečnosti mě zatím tyto hrátky nepřesvědčily.

Písma, která najdete v této publikaci, naznačují, že možnosti Variable Fonts jsou velmi široké. Tvůrci mohou rozvíjet myšlenky dávných písmařů (Reproduktor Viktora Janouška), vytvořit písma, u kterých si sami určujeme míru dekorace (In the Pines Jakuba Hojgra) nebo formu stylizace (Kultivar Mateje Vojtuše) či vytvořit písmo určené na míru konkrétnímu užití (Heroica Matyáše Machata). Z celé kolekce je cítit radost a hravost. A právě tento zábavný aspekt práce s písmem by mohl být pro úspěch nového formátu klíčový. Nechme se překvapit.

Rainer Erich Scheichelbauer

Drahý čtenáři

Mnozí současní typografové by se asi shodli, že Variable Fonts budou velká věc. Ale je tomu skutečně tak? Můžeme se dohadovat o slově „velká“, ale ne o tom, jestli „budou“, protože jak se zdá, variabilní písma už se v našem světě zabydlela. Všechny hlavní webové prohlížeče jsou ve svých současných verzích kompatibil-ní s formátem Variable Fonts. Variabilní písma se dostala na iPhony a iPady. A od doby jejich poslední aktualizace je podporují i produkty Adobe. Ne tedy úplně, ale přinejmenším některé jejich funkce fungují. A pokud je pravda, co se ozývá ze zákulisí, bude brzy následovat i Microsoft Word. Variabilní písma fungují na systémech Windows, Mac a Linux. Systémové písmo pro Mac, San Francisco, bylo již navrženo jako variabilní.

Takže když teď máme plně podporovaný formát Variable Fonts, co s ním můžeme dělat? Můžeme celou rodinu písem vložit do jediného souboru, což uživatelům usnadňuje postup od instalace až po manipulaci. A co víc, pokud zjistíme, že je pro nás určitá tloušťka písma příliš tenká a další příliš tučná, můžeme si snadno nastavit stupeň mezi těmito dvěma polohami. To umožňuje nespočet řešení: Můžeme například zajistit stejný vzhled písma na různých typech výstupních zařízení. Pokud tiskárna A vytiskne písmo příliš světlé, přidáme na tučnosti, jestliže na tiskárně B inkoust tvary písma příliš zalévá, můžeme zvolit jemnější řez, a kompenzovat tak jeho tloušťku.

Není to však jen tloušťka dříku, kterou můžeme měnit. Můžeme vytvořit libovolnou osu, dokonce několik libovolných os zároveň. Písma mají typicky osu tučnosti, šířky, někdy optickou velikost os a příležitostně osu naklonění. Když splníme technické požadavky (variabilní písmo odpovídá tomu, co bylo součástí kompatibility křivek v předchozí technologii Multiple Ma-sters) a použijeme k tomu vektorové křivky, můžeme vytvořit téměř cokoliv, například ani-maci. Nejznámějším příkladem je ta od Laurence Penneyho s Muybridgeovým koněm, kterou lze nalézt na jeho webových stránkách Axis Praxis. Mou nejoblíbenější sérií animací je sekvence od Thomase Mayera s nechvalně známým animovaným piktogramovým písmem, které obsahuje vše od bourajících aut po létající ryby. Mějte oči otevřené, s čím dalším přijdou písmolijny v budoucnu.

Před několika měsíci jsme při workshopu na UMPRUM animovali smajlíky a nechali jsme je mrkat a šklebit se z našich prohlížečů. Po dobu, co se věnuji type designu, bych nikdy neřekl, že budu v Praze se studenty vymýšlet tyto animace, ale musím přiznat, že se mi to začíná líbit.

A když mluvíme o studentech z Ateliéru písma na pražské UMPRUM, přeji vám, abyste si užili tuto publikaci, kterou studenti sestavili v průběhu zimního semestru 2017/18. Bylo mi potěšením s nimi spolupracovat a také ctí napsat tato úvodní slova.