Viktor Janoušek

Retroduktor

Glyph Count: 232
Styles: 3
Axes: 3

Písmo Retroduktor je digitalizací písma ITC Akilines z roku 1970 designéra Akihiko Seki. Moje digitalizace se věnuje aplikaci optických efektů na digitalizovanou kostru střídáním šířky duktu v různé periodicitě. Kombinací těchto dvou elementů dochází k zajímavé souhře písma ještě dodnes úzce spojovaného s hudební produkcí, výjimečně specifickou vizuální komunikací sedmdesátých let a nadsazeného „op-artu“ přeneseného do typografické odnože. Právě tato doba přinášela velmi úzké spojení designu a typografie s hudbou a dalo by se říct, že Retroduktor je oslavou tohoto audiovizuálního spojení. I přes promyšlenou geometrickou konstrukci originálu, která mi v digitalizování a dokreslování opačných kombinací napomáhala, jsem narazil na pár překážek. S proměnou šířky duktu se mění i pozice spodní a horní dotažnice. To jsem musel kompenzovat pohybem dotažnic i znaků, které toto posunutí v původním designu nevyžadovaly. Celkové použití písma by ale nemělo končit v oblasti motion designu a animovaných nápisů. Je nakresleno tak, aby v jakýkoliv moment a pro jakoukoliv nastavenou kombinaci instancí vytvářelo smysluplný celek, který bude fungovat jako statické písmo a bude v kombinovaných variantách použitelný i pro tištěnou formu. Toho jsem dosáhnul hlavně počtem masterů, ze kterých je písmo tvořeno. V rámci digitalizace jsem také dokreslil další alternativní varianty některých znaků a rozšířenou sadu. Pohledem na variabilitu se téměř zdá, že písmo Aki Lines na tento formát celou tu dobu čekalo a po 48 letech se konečně také dočkalo.

Animate
Stop

WIDE WHITE THROUSERS AND PIÑA COLADA

Animate
Stop

PULSATING OUT OF SPEAKERS ACROSS THE WHOLE U.S.

Animate
Stop

29 IMAGES THAT SHOW JUST HOW CRAZY SEVENTIES DISCO REALLY WAS