Zuzana Uhalová

Divotvor

Glyph Count: 250
Styles: 1
Axes: 2

Jednou zo zaujímavých možností, ktoré variabilné fonty prinášajú, je, podľa môjho názoru, ich schopnosť plynulého morfovania medzi totálne odlišnými formami. Páčila sa mi predstava toho, že suchý, neutrálny rez sa dokáže pretransformovať na niečo dekoratívne, ornamentálne, až prehnané. Pracovala som teda s dvoma mastrami. Prvý je jednoduchý, serifový, nízkokontrastný rez, ktorý má fungovať aj v malých veľkostiach. Pri druhom mastri, a teda konečnej forme morfingu, som sa inšpirovala zložitými, iniciálovými, ozdobnými písmami, ktoré pracujú s vnútornou plochou písmen rovnako ako s negatívnymi priestorom okolo nich. Počas pracovného procesu som prišla na to, že sa omnoho ľahšie pracuje s geometrickými formami, nielen kvôli jednoduchšiemu konštruovaniu, ale aj plynulejším prechodom. Vďaka geometrickým modulom, ktoré som si vytvorila, sa samotná kresba urýchlila a získala som oveľa väčšiu kontrolu nad jednotlivými medzistupňami. V záujme experimentovania s technickými možnosťami, a zároveň aby písmo dostalo formálne zaujímavejší, dekoratívnejší charakter, pridala som aj organickejšie prvky a ozdobné bodky, ktoré po vysunutí sa z pôvodného tvaru vyplnia priestor okolo jednotlivých liter.

Exquisite farm wench gives body jolt to prize stinker.