Josefína Karlíková

Krabat

Glyph Count: 258
Styles: 3
Axes: 1

Písmo Krabat je inspirované titulky hororových filmů a jeho variabilita spočívá v intenzitě znetvoření písma odpovídajícího pokleslé hororové estetice. Na základě rešerší jsem se nakonec rozhodla širokou škálu hororové tematiky a motivů zúžit na problematiků tří hrůzných a odporných proměn: Blood, Fire a Werewolf. Základem pro všechny tyto přeměny se stal skelet inspirovaný poetikou starých černobílých filmů, v nichž často už samotné entrée, respektive název filmu a jeho titulky mají divákovi svou podobou nahnat strach.

Řez Blood stéká dolů a stává se nepevným, tekutým – lze ho tedy použít pro evokaci krvácení, roztékání či slizu. Fire hoří či vzplane od poloviny liter směrem vzhůru a postupně písmo ničí. Přeměna vlkodlaka neboli řezu Werewolf obrůstá postupně chlupy, ježí se, stává se zvířecím.

Krabata je možné použít především v digitální pohyblivé formě, kdy slouží hlavně v animované podobě, přičemž si uživatel sám může stanovit intenzitu znetvoření liter. Další možná aplikace je v tiskové podobě, na jakoukoli propagační tiskovinu, plakát, reklamu atd.

Ve všech případech lze použití doplnit v textu mimo titulky o „nezdobený“ skelet. Avšak jak říká čaroděj svému učni Krabatovi: „Kdo se jednou černému umění zavázal, musí mu celé své srdce obětovat.“

Fox dwarves chop my talking quiz job.

Fox dwarves chop my talking quiz job.

Fox dwarves chop my talking quiz job.