David Řeřicha

Flextura

Glyph Count: 373
Styles: 1
Axes: 3

Když se řekne lomené písmo, představíme si hůře čitelné, nahuštěné tmavé písmo s velikým množstvím ozdob. A co takhle jednodušší, čitelná varianta se zachováním lomeného charakteru a možností vybrat si libovolnou výšku nebo tloušťku, až po nejužší skelet? Písmo Flextura je jedinečné ve svém odvětví, navržené tak, aby obstálo při užití v jakémkoli formátu či kompozici. Jak napovídá název, jde o variabilní lomené písmo texturního stylu. Tahy písmen jsou rovné, ostře lomené. Lomené písmo jsem zvolil kvůli jeho obdélníkové či šestiúhelníkové konstrukci. Při deformaci výšky neztrácí rytmus a proporce, ale naopak získává na zajímavosti a harmonii. Skeletový model jsem vypracoval, abych plně odhalil konstrukci lomeného písma. Hledal jsem nejodlehčenější variantu šestihranného skeletu, která by interpolovala s vyoseným obdélníkem se stínovaným tahem. Postupoval jsem tak, aby při nasilování duktu byla změna písmové šířky co nejmenší. V odstavcích by pak text měl při variování přetékat minimálně. Některé znaky upouští od lomených předloh a jsou více přiblíženy čitelnějším písmům latinkovým. Kombinací všech těchto prvků jsem dosáhl unikátního písma s variabilními osami, které jsou zásadní pro užití lomeného písma v dnešní době.

Exquisite farm wench gives body jolt to prize stinker.