Matyáš Machat

Heroica

Glyph Count: 252
Styles: 2
Axes: 2

Záměrem písma je využít technologii variable fontu jako pomocníka tvůrcům medailí, mincí či plaket. Výchozím bodem byla slavnostní římská kapitála. Na rozdíl od ní je ale kvůli odlišnému měřítku užití potlačená dynamika proporcí. Určujícím aspektem pro kresbu písma byla nejběžnější technologie pro zhotovení raznic – CNC fréza. Písmo reaguje na současné požadavky, je provedené jak v serifové, tak bezserifové variantě. Nabízí čtyři způsoby variace. Nejdůležitější proměnnou je míra zaoblení, která umožňuje písmo ideálně přizpůsobit průměru frézy. V písmu lze variovat tučnost a dále přizpůsobovat výšku umístění diakritiky a ohnutí znaků do radiu kruhového opisu. Řada liter má své stylistické varianty s můstky podporujícími odolnost matrice a umožňujícími ještě individuálnější přizpůsobení stylu kompozici.

Ve středověku o původu černé plamenné orlice kolovalo několik legend.

JEDNU Z NICH, HISTORICKY NEVĚROHODNOu, ZACHYTIL NEZNÁMÝ KRONIKÁŘ DALIMIL.