Jakub Hojgr

In the Pines

Glyph Count: 255
Styles: 3
Axes: 2

Dlouhotrvající zájem o písma imitující dřevěné struktury a organické tvary se stal zásadním při hledání konkrétního problému variabilního formátu. Výchozím bodem se stává písmo Rustic no. 2 z roku 1845, vytvořené písmolijnou Figgins v Londýně. Od této doby písmo urazilo dlouhou cestu přes oceán, aby se vytvořily desítky kopií, v dřevěné i kovové podobě. Na konci dvacátého století pak desítky neúplných digitalizací. Písmo Rustic no. 2 (v digitálních podobách pak pod jmény Pinewood, Log Cabin, Woody a další) tak přežívá dál v nedokonalých formách.

Písmo In the Pines se ve své volné rekonstrukci původní předlohy doslova rozrostlo o další varianty řezů. Otázkou zůstává, kde se taková abeceda může vyskytnout? Je snad svět klacíků až příliš jednosměrný? Není to jenom pestrost různých druhů dřevin, které lze písmem variovat. V malých velikostech se spíše zdá být rostoucí trávou a svou nečitelností nás odvádí k soutěži o nejkrásnější anglický trávník. V hlubokých oceánech dokáže popsat kouzlo vlnících se chaluh či sasanek. Při ztrátě soudnosti se pak s radostí ocitne na vývěsních štítech sexshopů, kde se písmo mění v desítky rostoucích falusů, přiznejme si, v přírodě tak často se vyskytujících.

V konečném důsledku ani variabilní formát nesplňuje všechny funkce, které písmo In the Pines nabízí. Otázkou zůstává možnost variabilního barevného fontu, který s variabilním formátem není kompatibilní. Na závěr bych rád zmínil doplnění písma o rozšířené sady znaků a symbolů, které se zdají být v pokusu o oživení písma Rustic no. 2 zatím zcela jedinečné.

Exquisite farm wench gives body jolt to prize stinker.

Exquisite farm wench gives body jolt to prize stinker.

Exquisite farm wench gives body jolt to prize stinker.